Nodot skaitītāju rādījumus
x

Iedzīvotāju ieverībai!

Skaitītāju radījumus var iesniegt, reģistrējoties klientu portālā http://portal.mansdzib.lv vai nosūtot SMS uz numuru 1881.

Riga centrs vecriga
Riga centrs vecriga
Riga centrs vecriga
Riga centrs vecriga
Riga centrs vecriga
Riga centrs vecriga
Riga centrs vecriga
Riga centrs vecriga
Riga centrs vecriga
Riga centrs vecriga

Normatīvie aktiAktuālās ziņasSludinājumi

 • Valsts iestādes paziņojumi
 • Informācija par piegādātāju pakalpojumu traucējumiem.
 • Informācija par tarifiem un paziņojumi.
 • Informācija par siltumenerģijas tarifiem.
 • Informācija par tiešiem norēķiniem.
 • Zemes īpašnieku paziņojumi
 • Pārrēķini par prombūtni nav paredzēti
 • Iesniegumu paraugi
 • Par ugunsdrošību dzīvojamā sektorā
 • Ugunsdrošības instrukcija
 • Iesniegums reģistācijai klientu portālā

  • Lai maksimāli samazinātu ūdens patēriņa starpību jeb korekciju, kura veidojas arī tādēļ, ka dzīvokļu īpašnieki/īrnieki ūdens skaitītāju rādījumus nolasa un iesniedz dažādos laikos lūdzam skaitītāju rādījumus nodot no 25. līdz 27. tekosā mēneša datumam.
  • Sakarā ar to, ka mūsu dzīvojamās mājās konstatēti ūdens skaitītāju uzstādīšanas noteikumu pārkāpumi no 2009.01.06.netiek pieņemti markas ZENNER un RUBIKON ūdensskaitītāji
  • Salaspils ielā 16b, Rīgā dzīvokļu īpašnieku ievērībai! Pamatojoties uz DZĪB “Salaspils 9” lēmumu no 2011.g.01.09. tiks pieņemti tikai markas WEHRLE ETK(W)-EAX ūdensskaitītāji. Skaitītājus uzstāda SIA “SANO”, t.67578670, 29104904. Citas ūdesskaitītāju markas ekspluatācijā dzīvojamā mājā Salaspils ielā 9, Rīgā netiks pieņemtas. Dzīvojamās mājas tehnisko apkalpošanu (aukstā, karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmas), kā arī avārijas gadījumos, nodrošina SIA “Ūdens Rīgai”, t.26517773.
  • Lokomotīves ielā 54, Rīgā dzīvokļu īpašnieku ievērībai! Dzīvojamās mājas tehnisko apkalpošanu (aukstā, karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmas), kā arī avārijas gadījumos, nodrošina SIA “RS Siltums”, t.29204639, avārijas dienesta t.67291610.
  • Maskavas ielā 293, Rīgā dzīvokļu īpašnieku ievērībai! Dzīvojamās mājas tehnisko apkalpošanu (aukstā, karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmas), kā arī avārijas gadījumos, nodrošina SIA “ENESAN”, t.20838777, 24422908.
  • Parējo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku ievērībai! Dzīvojamās mājas tehnisko apkalpošanu (aukstā, karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmas), kā arī avārijas gadījumos, pieteikumus pieņem tehniskā daļa, t. 22306060, 67135746.

  Notikumu kalendārs


  17 Novembris 2020
  Cienījamie iedzīvotāji
  Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī vīrusa Covid-19 izplatības dēļ un ieviestajiem ierobežojumiem “ĪPAŠNIEKU SABIEDRĪBA” SIA birojs Rīgā, Prūšu ielā 40a-1 ir SLĒGTS sākot ar 2020.g. 17. novembri

  Informācijai un saziņai:
  • Vispārīgi jautājumi tālr. 67135741; 27062062
  • Tehniskie jautājumi tālr. 67135746; 27846000
  • Grāmatvedības jautājumi tālr. 67135747
  • Rakstot uz e-pastu is@kengarags, norādot tālruņa nr. atzvana veikšanai, ja tas nepieciešams
  • atstājot dokumentus pastkastītē pie sabiedrības biroja
  18 Oktobrī 2018
  Dzīv.mājas Prūšu 21, Rīgā dzīvokļu īpašniekiem
  2018.g. 18.Oktobrī plkst.18:30 notiks dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce.
  Dienas kārtībā:
  1.Finansu atskaite;
  2.Remonta darbu plānošana;
  3.Dažādi jautājumi.  4 Oktobrī 2018
  Dzīv.mājas Maskavas ielā 259/1, Rīgā dzīvokļu īpašniekiem
  2018.g. 4.Oktobrī plkst.18:30 notiks dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce.
  Dienas kārtībā:
  1.Finansu atskaite;
  2.Projektēšanas darbi aukstā ūdens caurules pieslēgšanai pie SIA “Rīgas ūdens” tīkliem;
  3.Remonta darbu plānošana;
  4.Dažādi jautājumi.


  27 Septembrī 2018
  Dzīv.mājas Aviācijas ielā 23/1 dzīvokļu īpašniekiem
  2018.g. 27.septembrī plkst.18.30 notiks dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce.
  Dienas kārtībā:
  1.Finansu atskaite;
  2.Darba grupas apstiprināšana;
  3.Remonta darbu plānošana;
  4.Dažādi jautājumi.


  7 Decembrī 2017
  Dzīv.mājas Prūšu 40, Rīgā dzīvokļu īpašniekiem
  2017.g. 7.Decembrī plkst.18:30 notiks dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce.
  Dienas kārtībā:
  1. Apsaimniekošanas atskaite 2016-2017.g.
  2. Remonta darbu plānošana
  3. Dažādi jautājumi.


  23 Novembrī 2017
  Dzīv.mājas Lokomotīves 52, Rīgā dzīvokļu īpašniekiem
  2017.g. 23.Novembrī plkst.18:30 notiks dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce.
  Dienas kārtībā:
  1. Apsaimniekošanas atskaite 2016-2017.g.
  2. Būvvaldes vēstuļa apspriešana (Remonta darbu plānošana)
  3. Ugunsdrošības un dažādi jautājumi.


  16 Novembrī 2017
  Dzīv.mājas Lokomotīves 54, Rīgā dzīvokļu īpašniekiem
  2017.g. 16.Novembrī plkst.18:30 notiks dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce.
  Dienas kārtībā:
  1. Apsaimniekošanas atskaite 2016-2017.g.
  2. Būvvaldes vēstuļa apspriešana (Remonta darbu plānošana)
  3. Ugunsdrošības un dažādi jautājumi.

Par mumsSIA “ĪPAŠNIEKU SABIEDRĪBA” ir dibināta 2000. gadā ar mērķi apsaimniekot dzīvojamās mājas uz pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma pamata, ko slēdz ar katras konkrētās mājas dzīvokļu īpašniekiem, vai arī ar dzīvokļu īpašnieku sabiedrības / izpildinstitūcijas pārstāvjiem, ja tāda ir izveidota dzīvojamā mājā.
Saviem klientiem mēs piedāvājam demokrātisku apsaimniekošanas formu – tā veidojas pēc dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēm, kur visi kopības lēmumi
tiek pieņemti ar balsu vairākumu un tiek noslēgti apsaimniekošanas līgumi.

SIA “ĪPAŠNIEKU SABIEDRĪBA” darbību akceptēja LR Ekonomikas ministrija un ir reģistrēta dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā.
Daudzu darbības gadu laikā mūsu apsaimniekojamo māju skaits ir palielinājies no 10 līdz 31 un tas liecina par iedzīvotāju izrādīto uzticību.
Šobrīd sabiedrībā ir nodarbināti 35 cilvēki - pārvaldnieks, izpilddirektore, galvenā grāmatvede, grāmatvede, būvmeistare, darbu vadītājs, zvērinats advokāts, elektriķi, namdaris, jumiķis, palīgstrādnieks, sētnieki, sanitārtehniķi. Nepieciešamības gadījumā lielākiem darba apjomiem konkrēti speciālisti tiek pieņemti darbā uz konkrēta darba izpildi.

SIA “Īpašnieku Sabiedrība” vīzija:

“Kopt un veidot kvalitatīvu un harmonisku dzīves vidi, kas ir ne tikai katra indivīda labsajūtas pamats, bet arī sabiedrības labklājības attīstība”.

SIA “Īpašnieku Sabiedrība” misija:

“Mūsu galvenais mērķis ir apmierināt dzīvokļu īpašnieku vajadzību pēc viņu mājokļu apsaimniekošanas, piedāvājot kvalitatīvu un atklātu māju pārvaldīšanas veidu Rīgas pilsētā. Apsaimniekojot mēs tiecamies paaugstināt mājokļu un apkārtējās teritorijas sakārtotības līmeni, ņemot vērā iedzīvotāju intereses, iespējas un vēlmes”.

SIA “Īpašnieku Sabiedrība” galvenie darbības uzdevumi ir sekojoši:

 • apsaimniekot dzīvojamās mājas uz pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līguma pamata;
 • dzīvojamo māju ūdens apgādes un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana un kārtējā sagatavošana apkures sezonai;
 • koplietošanas telpu un mājai funkcionāli saistītās teritorijas labiekārtošana un uzkopšana;
 • grāmatvedības un lietvedības procesu vadība un organizēšana (patērētā pakalpojuma daudzuma uzskaite, atskaišu sagatavošana, tarifu aprēķinu veikšana, maksājumu iekasēšana no iedzīvotājiem, u.c.);
 • atsevišķu finansu līdzekļu uzskaite un uzkrājumu fondu remonta darbiem veidošana individuāli katrā dzīvojamā mājā, pamatojoties uz saskaņotu tāmi ar mājas dzīvokļu īpašniekiem.
 • dažāda rakstura izziņu izsniegšana iedzīvotājiem un dažādām iestādēm (Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde, policija, bankas, naturalizācijas pārvalde, sociālās palīdzības dienests, vēstniecības, u.c.), kā arī personu dzīvesvietas deklarēšanas izmaiņu fiksēšana, dzīvokļu pirkuma – pārdošanas formalitāšu kārtošana;
 • kārtējo plānoto un ārkārtas remonta darbu veikšana (kāpņu telpu remonti, jumtu seguma labošana un nomaiņa, ISM (individuālais siltummezgls) apkope un remonts, māju ārējo sienu siltināšana, durvju un logu uzstādīšana, remonta darbu organizēšana un izpilde, u.c.);
 • starpniecība starp komunālo pakalpojumu sniedzējiem un mājas iedzīvotājiem - līgumu slēgšana par pakalpojumu saņemšanu;
 • darbs ar parādniekiem (brīdinājumi, vienošanās parakstīšana) un tiesvedība;
 • juridisku konsultāciju sniegšana;
 • konsultācijas jebkādā jautājumā par nekustamo īpašumu pārvaldi.


Apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana ir ļoti atbildīgs un smalks darbs, jo Jūs uzticiet mums savus īpašumus, kuri ir ļoti vērtīgi un tajos Jūs pavadiet daudz laika. Tādēļ mēs pievēršam īpašu vērību savu kolēģu izvēlē, lai Jums būtu mierīga sirds un pārliecība, ka Jūsu īpašums ir labās rokās.
Mūsu darbība un attīstība lielā mērā ir atkarīga no klientiem. Darbs ar cilvēkiem ir atbildīgs un tajā pat laikā bieži vien emocionāli smags.

SIA “Īpašnieku Sabiedrība” un klientu attiecības - pienākumi un atbildība - ir noteiktas savstarpēji noslēgtajos līgumos. Tomēr bieži vien ikdienas darba procesā gadās līgumā neparedzētas situācijas, kad jāpieņem optimālākie lēmumi, kas apmierinātu abas puses. Sabiedrības darbinieki saviem klientiem pievērš īpašu uzmanību. Paralēli līgumos atrunātajām attiecībām pastāv arī rakstiski neatrunātas, cilvēcīgās attiecības.Mūsu apsaimniekojamie objekti


# Adrese Celšanas
Gads
Galerija
1. Lokomotīves iela 28, Rīga 1957
Lasīt vairāk
2. Lokomotīves iela 36, Rīga 1956
Lasīt vairāk
3. Lokomotīves iela 38, Rīga 1955
Lasīt vairāk
4. Lokomotīves iela 52, Rīga 1981
Lasīt vairāk
5. Lokomotīves iela 54, Rīga 1981
Lasīt vairāk
6. Lokomotīves iela 58, Rīga 1983
Lasīt vairāk
7. Prūšu iela 21 / 2, Rīgā 1960
Lasīt vairāk
8. Prūšu iela 9, Rīga 1973
Lasīt vairāk
9. Prūšu iela 15 / 1, Rīga 1979
Lasīt vairāk
10. Prūšu iela 17 / 2, Rīga 1962
Lasīt vairāk
11. Prūšu iela 20, Rīga 1964
Lasīt vairāk
13. Prūšu iela 21 / 3, Rīga 1969
Lasīt vairāk
14. Prūšu iela 24 / 1, Rīga 1958
Lasīt vairāk
15. Maskavas iela 265 / 1, Rīga 1989
Lasīt vairāk
16. Prūšu iela 40, Rīga 1959
Lasīt vairāk
17. Prūšu iela 40a, Rīga 1969
Lasīt vairāk
18. Rušonu iela 24, Rīga 1964
Lasīt vairāk
19. Lokomotīves iela 22, Rīga 1971
Lasīt vairāk
20. Rušonu iela 30 / 1, Rīga 1986
Lasīt vairāk
21. Maskavas iela 281 , Rīga 1977
Lasīt vairāk
22. Maskavas iela 287, Rīga 1978
Lasīt vairāk
23. Maskavas iela 293, Rīga 1979
Lasīt vairāk
24. Aviācijas iela 23 / 1, Rīga 1985
Lasīt vairāk
25. M.Lubānas iela 16, Rīga 1958
Lasīt vairāk
26. M.Lubānas iela 16e, Rīga 1959
Lasīt vairāk
27. Salaspils iela 8, Rīga 1975
Lasīt vairāk
28. Salaspils iela 16b, Rīga 1980
Lasīt vairāk
29. Krustpils iela 73 / 3, Rīga 1960
Lasīt vairāk
30. Maksavas ielā 259 / 1, Rīga 1980
Lasīt vairāk
31. Maksavas ielā 259 / 2, Rīga 1982
Lasīt vairāk

Kontakti


SIA "Īpašnieku Sabiedrība"
Reģ.nr. 40003500670
Adrese: Prūšu iela 40a-1, Rīga, LV-1057
Tālr. 67135741, 27062062
Avārijas dienesta tālr. 22306060, 67135746
E-pasts: is@kengarags.lv

Darba laiks:

Pirmdiena 9.00 – 12.00 / 13.00 - 18.00
Otrdiena 9.00 – 12.00 / 13.00 - 17.00
Trešdiena 9.00 – 12.00 / 13.00 - 17.00
Ceturtdiena 9.00 – 12.00 / 13.00 - 18.00
Piektdiena 9.00 – 12.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdiena, ceturtdiena no 14.00 līdz 18.00.
Aicinām savlaicīgi iepriekš pieteikt
savu vizītu pa tālruni 67135741, 27062062.

Norēķināties i-bankā


SIA "Īpašnieku Sabiedrība"
Reģ.nr. 40003500670
Adrese: Prūšu iela 40a-1, Rīga, LV-1057

BANKA KODS KONTA NUMURS

HABALV22

LV20HABA0551034114945

PARXLV22

LV61PARX0002722190017


MAKSĀJOT SVARĪGI ZINĀT!
Apmaksājot rēķinus i-bankā, lūgums obligāti norādīt: Personīga rēķina numuru (Norādīts maksājuma kvītī), adresi, dzīvokļa īpašnieka vārdu, uzvārdu.